Udliciterings betydning for de ansatte  

Udgivet: 03-02-2015 | Redigeret: 03-02-2015
A A A

På baggrund af forskningsoversigten effekter ved udlicitering af offentlige opgaver har tre forskere fra Roskilde og Københavns Universitet samt KORA skrevet en artikel med fokus på udliciterings betydning for de ansatte. Hele artiklen kan læses her.

Den overordnede konklusion er, at der er flest negative konsekvenser for ansatte ved udlicitering. Der kan også være positive konsekvenser. Konsekvenserne består i:

 • Nedskæringer hos de private leverandører i forbindelse med udlicitering og deraf følgende løntilbageholdenhed hos de ansatte. 
 • Flere kortere ansættelsesperioder og højere personaleomsætning.
 • Dårligere forhold ved ferie og sygdom.
 • Mere skiftende arbejdstider og flere deltidsansatte.
 • Øget arbejdstempo og højere produktivitetskrav, det følger ofte af nedskæringer.
 • Flere studier peger på dårligere helbred og flere sygedage, men der er også et par studier, der peger i den modsatte retning.
 • Lønnedgang da lønomkostninger er en konkurrencefaktor
 • Større jobusikkerhed også i forbindelse med genudbud
 • Medarbejdertilfredshed påvirkes negativt af udlicitering. Det vides dog ikke, om dette varer ved i det lange løb eller om det er en konsekvens af forandringerne.
 • Der er et par studier der viser, at medarbejdertilfredsheden også kan stige ved udlicitering.
 • Mere stress og udbrændthed.

Studier fra lande med liberale markeder, hvor der er mindre regulering og ikke så stærke faglige organisationer, viser flest negative effekter for de ansatte ved udlicitering. Studier fra lande med mere regulerede arbejdsmarkeder viser færre negative effekter for de ansatte ved udlicitering. Artiklen peger også på, at der er forskelle på konsekvenserne for de ansatte afhængigt af sektor.  Det kan derfor fremover være relevant at kigge på effekter sektorvis.

Forskernes forbehold

De tre forfattere af artiklen tager en række forbehold for de konklusioner, de når frem til.

 • Konklusionerne er baseret på en gennemgang af kun 26 studier. Det er så få, at det kun er en indikation, de kan give. Når der tages højde for, hvor mange udbud og udliciteringer der gennemføres hvert år.
 • Konsekvenserne undersøges kun i forbindelse med udliciteringen. Det vides ikke om konsekvenserne er varige, eller om nogle af de negative konsekvenser forsvinder, formindskes eller øges med tiden.
 • Konklusionerne er alene baseret på medarbejdernes situation i den private overtager. Det er ikke undersøgt, hvad der sker sideløbende i den offentlige sektor. Det kan tænkes, at nogle af de samme effekter også opstår for offentligt ansatte grundet konkurrencesituationen.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk