Faldende besparelse ved udbud 

Udgivet: 28-10-2015 | Redigeret: 28-10-2015
A A A

Ny undersøgelse peger på, at der er faldende besparelser at hente ved at udbyde en opgave flere gange. Undersøgelsen er lavet på det kommunale vej- og parkområde, der har været konkurrenceudsat siden begyndelsen af 1990’erne.

Driftsopgaver på vej- og parkområdet var nogle af de første kommunale opgaver, der blev udbudt i større omfang. I dag løses omkring halvdelen af opgaverne på vejområdet og en tredjedel af opgaverne på parkområdet af private virksomheder.

At konkurrenceudsættelsen er så stor inden for netop disse to områder, hænger formentlig sammen med at vej-og parkområdet ofte ses som opgaveområder, hvor transaktionsomkostningerne ved udlicitering er relativt lave, og hvor det er relativ let at opstille kriterier for løsningen af opgaverne. Derfor er der teoretiske argumenter for, at der gennem konkurrenceudsættelse kan opnås effektivitetsforbedringer – med andre ord besparelser.

Men ifølge undersøgelsen er potentialet for fortsatte effektiviseringsforbedringer og dermed besparelser aftagende. Undersøgelsen viser, at der er meget små besparelser at hente ved at udbyde en opgave 3. og fjerde gang på vej- og parkområdet. Gennemsnitligt er besparelserne ved 3. gangs udbud 3,2% og helt nede på 1,7% ved 4. gangs udbud.

Der kan være mange forklaringer på de faldende besparelser, undersøgelsen svarer ikke på, hvorfor der er faldende besparelser, men en af grundene er formentligt, at de store besparelser er realiseret ved de første udbudsrunder.

Undersøgelsen er et vigtigt bidrag til debatten om, at kommunerne kan spare store summer ved at udlicitere. De private interesseorganisationer Dansk Industri og Dansk Erhverv er ofte ude og agitere for, at øget konkurrenceudsættelse kan give markante besparelser også langt ud i fremtiden.

Denne undersøgelse peger på, at der ikke vil være muligt på længere sigt at få store besparelser ved at udlicitere, da besparelserne bliver mindre og mindre over tid.

Fakta om forskningsprojektet:

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale chefer på vej- og parkområdet. Der er svar fra 75 kommuner jævnt fordelt i de fem regioner. Resultaterne af undersøgelsen er alene baseret på svar fra kommunale chefer. 

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet Effekt Doku, der har til formål at undersøgelse effekter af konkurrenceudsættelse i forhold til omkostningsniveau, kvalitet og medarbejderforhold på en række forskellige serviceområder. Forskningsprojektet har tilknyttet forskere fra Roskilde, København, Aalborg og Aarhus Universitet, samt CBS og KORA. Der kan læses mere om projektet på www.ruc.dk/effektdoku 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk