UDBUD OG UDLICITERING I SU OG MED-UDVALG

Særligt til MED-Hovedudvalget (Fælles OAO/FTF materiale) 

 21-08-2014 | Kort om udbud og udlicitering introducerer MED-Hovedudvalgene til begreberne udbud og udlicitering, for at afklare den begrebsforvirring, der giver anledning til utryghed og usikkerhed.  Udbud trin for trin er en guide til... [Notat]

Særligt til statens SU (OAO materiale) 

 21-08-2014 | Hvordan håndterer SU udbud og udlicitering? samler centrale dokumenter for drøftelserne vedrørende udbud og udlicitering i SU, herunder samarbejdsaftalen... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk