Særligt til statens SU (OAO materiale) 

Udgivet: 21-08-2014 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Hvordan håndterer SU udbud og udlicitering? samler centrale dokumenter for drøftelserne vedrørende udbud og udlicitering i SU, herunder samarbejdsaftalen og virksomhedsoverdragelsesloven.    

Redskab: Udbud og udlicitering er en oversigt med råd og vejledning til, hvad du skal gøre, hvis din arbejdsplads skal udlicitere eller sende opgaver i udbud. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk