Overenskomster og aftaler - det kommunale og regionale område

Her er der oplysninger om de forhold, der er gældende for kommunalt og regionalt ansatte. Det kan være generelle aftaler om løn, kompetenceudvikling, tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg. Du kan også finde de gældende forlig indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og hhv. KL og Danske Regioner, og de gældende overenskomster og aftaler indgået af de enkelte forbund tilknyttet OAO.

Du kan få vejledning og rådgivning til at søge midler fra hhv. den kommunale og regionale tryghedspulje. Her findes også OAO's løn- og beskæftigelsesstatistik for kommuner og regioner, og du kan nemt finde vej til tabeller over de aktuelle kommunale og de regionale trinlønninger, pensionsgivende lønninger samt tillæg. Der er en genvej til Forhandlingsfællesskabets satsfinder, hvor du kan finde de kommunale og regionale lønsatser, aktuelt og historisk.

Endelig er der oplysning om overenskomst- og tjenestemandspension, og mulighed for at komme videre til PensionsInfo, hvor der er et samlet overblik over alle dine pensioner og forsikringer.

Generelle aftaler med KL og Danske Regioner

De generelle aftaler for kommunale og regionale medarbejdere: Det er de aftaler om f.eks løn, arbejdstid, ferie, personalepolitik, MED, TR og barsel, som gælder for alle kommunalt eller regionalt ansatte. De findes på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.
» Gå til Forhandlingsfællesskabets hjemmeside

Det aktuelle forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet: På Forhandlingsfællesskabets hjemmeside findes det gældende forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.
» Se forliget med KL

Det aktuelle forlig mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: På Forhandlingsfællesskabets hjemmeside findes det gældende forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner.
» Se forliget med Danske Regioner

Organisationsaftaler

Organisationsaftaler: I Faglig Håndbog findes de gældende aftaler indgået af de enkelte medlemsforbund i OAO.
» Gå til Faglig Håndbog

Aftaler for organisationer der er med i Forhandlingskartellet: På Forhandlingskartellets hjemmeside findes de aftaler som kartellets organisationer har indgået med hhv. KL og Danske Regioner.
Gå til Forhandlingskartellets hjemmeside

Løn og beskæftigelse

OAO's lønstatistik: Her findes OAO's lønstatistik for kommuner og regioner. Her kan du få oplysninger om et overenskomstområde i en kommune eller en region, og overblik over, hvordan det ser ud for den samme gruppe i hele landet og i andre kommuner/regioner.
» Gå til lønstatistikken

OAO's beskæftigelsesstatistik: Her findes OAO's statistik over udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner. Der er oplysninger om et overenskomstområde i en kommune eller en region, og overblik over, hvordan det ser ud for overenskomstansatte, tjenestemænd, elever og ansatte på særlige vilkår.
» Gå til beskæftigelsesstatistikken

Løntabeller for kommuner og regioner: På Forhandlingsfællesskabets hjemmeside finder du tabeller over de aktuelle kommunale og regionale trinlønninger, pensionsgivende lønninger samt tillæg.
» Gå til Løntabeller    (klik på "Løntabeller" i topmenuen)

Satsfinder: Med Forhandlingsfællesskabets satsfinder kan du finde de kommunale og regionale lønsatser ved at vælge arbejdspladskommune, tidsperiode og trin.
» Gå til Satsfinder   (klik på "Løntabeller" og vælg derefter "Satsfinder" til højre)

Tryghedspuljer

Tryghedspuljer på det kommunale og regionale område: Her kan du få vejledning og hjælp til at søge støtte fra de kommunale og regionale tryghedspuljer, der har til formål er at yde en ekstra indsats overfor afskedigede medarbejdere på en række overenskomster.
» Vejledning omkring tryghedspuljerne

Pension

Overenskomst- og tjenestemandspension: Her kan du finde vej til oplysninger om den pension der er aftalt i de enkelte overenskomster, samt om tjenestemandspension.
» Læs om pension

Se din pension på Pensionsinfo: Her kan du få et samlet overblik over alle dine pensioner og forsikringer. Du skal logge ind med NEMID / MitID.
» Gå til Pensionsinfo

 

Kontakt

Henrik Würtzenfeld

Sekretariatschef

Tlf.: 33 70 13 05, mobil: 51 37 69 03, mail: hew@oao.dk

Ledelse af sekretariatet, sekretariatsbetjening af Forretningsudvalg og Forhandlingsudvalg (OAO-K). Forhandlingsfællesskabet og CFU.

Bjørn Langbakke

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 15, mail: bl@oao.dk

Tjenestemandspension og pension for ansatte på tjenestemandslignende vilkår, seniorvilkår, ferie, lønteknik/statistik og pension på det kommunale/regionale område

Dorthe Storm Meier

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 11, mobil: dsm@oao.dk

Den Statslige Kompetencefond, Kompetencesekretariatet. Ledelse, udvikling af den offentlige sektor, digitalisering og AUB

Lotte Raahauge Enevoldsen

Sekretær

Tlf.: 33 70 13 04, mobil: 31 61 60 67, mail: lre@oao.dk

Tryghedspuljerne, Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond