Overenskomster og aftaler - det statslige område


På denne side finder du oplysninger om forhold, der er gældende for statsansatte. Det kan være aftaler om løn, arbejdstid, pension, kompetenceudvikling, tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg. Her findes også Finansministeriets lovgivning på tjenestemandsområdet.

Du kan endvidere finde det aktuelle CFU-forlig. Det er indgået af Centralorganisationernes Fællesudvalg, der ud over OAO består af SKAF (Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) og Akademikerne.

Her findes også OAO's fællesoverenskomst for de medlemsforbund, der har ansatte i staten, samt de organisationsaftaler de enkelte medlemsforbund har indgået.

Du kan også finde de aktuelle løntabeller for staten (skalatrinssystemet), en oversigt over procentreguleringen af løn og tjenestemandspension, den aktuelle lønoversigt for udvalgte personalegrupper og den partsfælles lønstatistik til brug for de lokale lønforhandlinger (Lønoverblik). Med OAO's grundbeløbsomregner kan du f.eks. omregne tillæg og skalaløn, der er aftalt i niveau 31. marts 2012, til aktuelt niveau.

Endelig er der oplysninger om overenskomst- og tjenestemandspension i staten, og du kan finde vej til dine pensionsoplysninger på Pensionsinfo.

Regler, aftaler og cirkulærer i staten

De aktuelle regler og aftaler mv.: Hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kan du finde de fleste aftaler, overenskomster, love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.
» Gå til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside

Det aktuelle CFU-forlig: Hos Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) finder du det aktuelle CFU-forlig (OK21).
» Gå til CFU's hjemmeside

OAO Fællesoverenskomsten: OAO har indgået en fællesoverenskomst for de medlemsforbund, der har ansatte i staten. Du finder den på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside.
» Gå til OAO Fællesoverenskomsten

Organisationsaftaler: De enkelte forbund har indgået organisationsaftaler, der vedrører særlige forhold for de enkelte personalegrupper. Du finder de aktuelle aftaler på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside.
» Se organisationsaftalerne

Løn

Løntabeller i staten: På CFU's hjemmeside finder du løntabellerne for staten (skalatrinssystemet, både de aktuelle og de der tidligere har været gældende fra OK18 og frem.
» Vis løntabeller

Procentreguleringen i staten: Her finder du  Medarbejder- og Kompetencestyrelsens oversigt over procentreguleringen af løn og tjenestemandspension fra 31. marts 2012 og fremad.
» Se procentreguleringen

Lønoversigten: Se Medarbejder- og Kompetencestyrelsens aktuelle lønoversigt. I Lønoversigten kan du se de gældende satser på basisløntrin og tillæg for udvalgte statslige personalegrupper.
» Gå til lønoversigten pr. 1. april 2023

Lønoverblik - partsfælles lønstatistik til lokale lønforhandlinger: Her finder du lønstatistik for staten til brug for de lokale lønforhandlinger.
» Gå til Lønoverblik

Omregning af grundbeløb: I OAO's omregner kan du omregne tillæg og skalaløn der er aftalt i niveau 31. marts 2012 til aktuelt niveau. Du kan også omregne tillæg aftalt i 1. oktober 1997-niveau til 31. marts 2012-niveau.
» Gå til grundbeløbomregner

Pension

Pension på det statslige område: Her findes der oplysninger om pensionsforholdene for overenskomstansatte og tjenestemænd, samt en række nyttige links hvis du vil vide mere.
» Se oplysninger om pension i staten

Pensionsoversigt for tjenestemænd i staten: Her finder du vej til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionstabeller for tjenestemænd i staten.
» Gå til pensionstabeller for tjenestemænd i staten 

Se din pension på Pensionsinfo: Her kan du se dine pensionsoplysninger hos Pensionsinfo. Du skal bruge NEMID/MitID for at logge på.
» Gå til Pensionsinfo

 

Kontakt

Jan Erik Rasmussen

Forhandlingschef for det statslige område

Tlf.: 33 70 13 09, mobil: 29 12 96 97, mail: jer@oao.dk

Hovedaftaler, statslige overenskomster og organisationsaftaler, CFU, Sampension, forhold vedr. tillidsrepræsentanter og fagretlige spørgsmål.

Arendse Veirø

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 27, mail: arv@oao.dk

Statslige overenskomster og aftaler, herunder arbejdstid og barsel, tjenestemandsområdet, faglige sager og høringssvar

Bjørn Langbakke

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 15, mail: bl@oao.dk

Tjenestemandspension og pension for ansatte på tjenestemandslignende vilkår, seniorvilkår, ferie, lønteknik/statistik og pension på det kommunale/regionale område

Maria Boye

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 31, mail: mab@oao.dk

Overenskomstøkonomi, lønteknik/statistik, forhandling og aftaler vedr. løn på det statslige område.
Løn- og beskæftigelsesstatistik på det kommunale og regionale område