De lokale lønforhandlinger

De lokale lønforhandlinger skal ske med et fælles udgangspunkt. Det vil sige, at parterne har en fælles opfattelse af aftalegrundlaget, en fælles tidsplan og kendskab til andre centrale forudsætninger for forhandlingerne, herunder den økonomiske ramme.

Valide og aktuelle lønstatistikker er en vigtig del af det fælles datagrundlag. Lønniveau, lønudvikling mv. opgøres efter ensartede principper for alle institutioner og virksomheder og kan derfor sammenlignes.

Lønstatistikkerne viser ikke den enkelte medarbejders løn, og ved lokale lønforhandlinger kommer man sjældent uden om at skulle se på lønnen til enkeltpersoner. De centrale parter anbefaler, at institutionerne stiller disse oplysninger til rådighed for tillidsrepræsentanterne.

Aftalegrundlaget omkring den lokale løndannelse er ikke det samme for staten, kommuner og regioner.
Herunder finder du vej til aftaler, lønstatistikker og andre værktøjer omkring den lokale løndannelse for alle forhandlingsområderne:

» Lokale lønforhandlinger på det statslige område

» Lokale lønforhandlinger på det kommunale område

» Lokale lønforhandlinger på det regionale område

 

Kontakt

Bjørn Langbakke

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 15, mail: bl@oao.dk

Tjenestemandspension og pension for ansatte på tjenestemandslignende vilkår, seniorvilkår, ferie, lønteknik/statistik og pension på det kommunale/regionale område

Maria Boye

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 31, mail: mab@oao.dk

Overenskomstøkonomi, lønteknik/statistik, forhandling og aftaler vedr. løn på det statslige område.
Løn- og beskæftigelsesstatistik på det kommunale og regionale område