Det internationale arbejde

OAO beskæftiger sig primært med generelle tværgående EU-spørgsmål af betydning for hele den offentlige sektor, og det handler kort sagt om at sikre, at initiativer på EU-plan tager højde for vores interesser, f.eks. i forhold til anstændige løn– og arbejdsvilkår samt bevarelse af den danske model.

Generelt om OAO's internationale arbejde

Her kan du læse om OAO's arbejde i forhold til EU-reguleringen i form af direktiver, domstolsafgørelser, partssamarbejde på europæisk plan og organiseringen af arbejdet.
» Generelt om det internationale arbejde
» About OAO

EPSU (European Federation of Public Service Unions)

EPSU samler de offentlige fagforeninger fra hele Europa og repræsenterer 8 millioner offentligt ansatte overalt i Europa.
» Læs mere om EPSU her

PSI (Public Services International)

PSI er er de offentlige ansattes globale hovedorganisation, der repræsenterer 30 millioner arbejdstagere i den offentlige sektor.
» Læs mere om PSI her

Kontakt

Jens Erik Ohrt

Konsulent

46 97 38 12jeo@oao.dk
Internationalt, EU