Hvad er Offentligt Ansattes Organisationer?

Offentligt Ansattes Organisationer opstod i 2007 ved en fusion af Det Kommunale Kartel (DKK) og Statsansattes Kartel (StK). OAO repræsenterer 30 medlemsorganisationer, hovedsageligt FH-forbund, med ca. 168.000 medlemmer ansat på de offentlige arbejdspladser.

Her kan du finde oplysninger om Offentligt Ansattes Organisationers formål, organisation, de politisk valgte, vedtægter, medlemsorganisationer mv. på henholdsvis det kommunale/regionale og det statslige område, samt om vores vigtigste samarbejdspartnere. Læs mere om:

» OAO' formål, mission, vision og indsatsområder

» OAO's organisation

» Politisk valgte i OAO

» Vedtægter

» OAO's statslige repræsentantskab

» Medlemsorganisationer

» Ansatte

Vigtige samarbejdspartnere for OAO

» Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU

» Forhandlingsfællesskabet

» Samarbejdssekretariatet

» MEDsamarbejdet

» Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

» Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

» Kommunernes Landsforening, KL

» Danske Regioner