NYHEDER

OAO søger to konsulenter (forhandling & samarbejde) 

03-01-2022 | Vil du være med til at skabe bedre vilkår for offentligt ansatte? Læs stillingsopslaget her [Nyhed]

Tryghedspuljen åbner på det regionale område – midler kan søges fra 1. september 

02-09-2021 | Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev det aftalt at oprette en Tryghedspulje for det regionale område i perioden 1. april 2021 – 31. marts... [Nyhed]

Rettet OK-21 forlig for Staten 

06-05-2021 | Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU har justeret smårettelser og fejl i den indgåede OK-21 aftale. Her er den rettede version inkl.... [Nyhed]

Pressemeddelelse: OAO-Stat siger JA til OK21 

21-04-2021 | De statsansatte i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har stemt JA til det generelle forlig på statens område. 81 pct. har stemt ja til OK21, og... [Nyhed]

OAO-Stats repræsentantskab anbefaler et JA til OK21 

16-03-2021 | Et stort flertal i OAO-Stats repræsentantskab har i dag besluttet at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK21-resultatet ved urafstemningen.... [Nyhed]

OK21 informationspjece 

16-03-2021 | I denne pjece kan du læse om overenskomstresultatet på statens område.  [Nyhed]
SENESTE PUBLICERINGER

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (FLIPA) 

02-08-2021 | Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i fællesskab besluttet at den frivillige lederuddannelse i psykisk... [Notat]

Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 

19-05-2021 | OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger og udarbejder to... [Notat]

Vejledning til forhandling og skabelon for MED-aftaler 

22-01-2021 | MEDsamarbejdet har udarbejdet materiale til brug for forhandling af den lokale MED-aftale. [Redskab]

Kompetenceaftalen 

20-08-2020 | Kompetenceaftalens formål er at forpligte ledere og medarbejdere til at prioritere job- og... [Notat]

Kompetencestrategi – hvad gør vi i SU? 

20-08-2020 | Det er en vigtig opgave for SU at udarbejde en kompetencestrategi for arbejdspladsen. I SU bør I... [Redskab]

Kompetenceudvikling i kommunerne og regionerne 

20-08-2020 | Administrative medarbejdere, socialpædagoger, socialrådgivere, 3F’ere, håndværkere og en række... [Notat]

Arrangementer

Se MEDsamarbejdets arrangemenskalender  her

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk