NYHEDER

Ny kompetencefond er snart klar til at modtage ansøgninger 

13-05-2019 | Der blev ved OK18 aftalt, at der fortsat skal investeres i efteruddannelse af statsligt ansatte, derfor blev Den Statslige Kompetencefond etableret med baggrund i tidligere aftalte ordninger. Der er siden forhandlingerne blevet arbejdet på bl.a. et IT-system, der skal gøre ansøgningsprocessen bedst mulig. Fonden forventes klar til at modtage ansøgninger fra september 2019. [Nyhed]

Statens topforhandler genvalgt 

20-03-2019 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for de ansatte i staten. [Nyhed]

OAO på Islands Brygge 

02-01-2019 | OAO er nu flyttet ind på 1. salen i den nye hovedorganisations lokaler på Islands Brygge 32D. [Nyhed]

Moderniseringsstyrelsen prøver igen at snyde statsansatte 

21-11-2018 | Ved OK18 fik statens ansatte innovationsministerens underskrift på, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed. Nu vil... [Nyhed]

Ny kontoradresse i det nye år 

19-11-2018 | OAO flytter ind i den nye hovedorganisations lokaler på Islands Brygge 32D i starten af det nye år. [Nyhed]

OAO taber sag om DSB’s indmeldelse i Dansk Industri 

01-10-2018 | D. 28. september afgjorde Arbejdsretten, at DSB juridisk kan melde sig ind i DI og opsige det statslige aftalegrundlag. [Nyhed]
SENESTE PUBLICERINGER

Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 2010-2018  

23-04-2019 | OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger, og har på denne baggrund udarbejdet et samlet overblik fra 2010 til... [Notat]

Kompetenceudvikling i staten  

19-02-2019 | Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat, der skal styrke... [Notat]

Forskning og indsatser om styring 

18-01-2019 | OAO bidrager i regi af Fremfærd til at udvikle og afprøve en metode at afbureaukratisere og skabe... [Notat]

Talende skilte til synshandicappede borgere skaber glæde på Blindecenter Bredegaard 

14-01-2019 | Omgivelserne taler til de blinde og svagtseende beboere og brugere på Blindecenter Bredegaard. Her... [Notat]

Man behøver ikke at kunne reparere sin egen iPhone for at være digital leder 

14-01-2019 | I dag er digitaliseringen ikke kun et anliggende for digitaliseringsenheden, men et vilkår som alle... [Notat]

Erhvervstyrelsen bruger nye medarbejderroller til at udvikle sig digitalt 

14-01-2019 | I 2015 afsluttede Erhvervsstyrelsen et omfattende moderniseringsprogram med det formål af... [Notat]
ARRANGEMENTER

Kernen i MED - for regionerne

28-08-2019 | København S.

Kernen i MED - for regionerne

29-08-2019 | Brabrand

Næstformandsmøde

24-09-2019 | Ballerup

Næstformandsmøde

25-09-2019 | Brabrand

Arbejdet i HovedMED (København)

13-11-2019 | København SV.

Arbejdet i HovedMED (Kolding)

20-11-2019 | Kolding

Arbejdet i HovedMED (Aarhus)

21-11-2019 | Viby J.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk