NYHEDER

Pressemeddelelse: Snart bliver statens ledere rollemodeller i psykisk arbejdsmiljø 

02-10-2019 | Ny, frivillig lederuddannelse skal klæde statslige ledere yderligere på til forebyggelse samt håndtering af psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdspladser. Det første hold starter op ultimo november 2019. [Nyhed]

Ny styrelse under Skatteministeriet får ansvar for statslige overenskomstforhandlinger 

27-09-2019 | I dag blev den nye styrelse, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, præsenteret af skatteminister, Morten Bødskov. Styrelsen får ansvar for statslige... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Ny fond giver statens medarbejdere nye muligheder for efteruddannelse  

04-09-2019 | Den Statslige Kompetencefond på 172 millioner kroner gør det fra i dag nemmere for ca. 180.000 ansatte i staten at få videreuddannelse på jobbet. For... [Nyhed]

Bodil Otto byder ny regering velkommen  

26-06-2019 | Offentligt Ansattes Organisationer glæder sig over indholdet i den nye regeringsaftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten. De... [Nyhed]

Ny publikation sætter fokus på ledelse af digitalisering på arbejdspladsen 

24-05-2019 | Væksthus for Ledelse udgiver ny publikation, der har til formål at inspirere ledere til, hvordan man kan tænke digitalisering ind i en bedre... [Nyhed]

Ny kompetencefond er snart klar til at modtage ansøgninger 

13-05-2019 | Der blev ved OK18 aftalt, at der fortsat skal investeres i efteruddannelse af statsligt ansatte, derfor blev Den Statslige Kompetencefond etableret... [Nyhed]
SENESTE PUBLICERINGER

MED-Håndbogen for regionerne 

08-11-2019 | Håndbogen om medbestemmelse og medindflydelse giver klar information om de krav og regler, der gælder for medarbejdernes repræsentanter og for... [Publikation]

Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 2010-2019 

16-10-2019 | OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger, og har på denne... [Notat]

Kompetenceudvikling i staten  

19-02-2019 | Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat, der skal styrke... [Notat]

Forskning og indsatser om styring 

18-01-2019 | OAO bidrager i regi af Fremfærd til at udvikle og afprøve en metode at afbureaukratisere og skabe... [Notat]

Talende skilte til synshandicappede borgere skaber glæde på Blindecenter Bredegaard 

14-01-2019 | Omgivelserne taler til de blinde og svagtseende beboere og brugere på Blindecenter Bredegaard. Her... [Notat]

Man behøver ikke at kunne reparere sin egen iPhone for at være digital leder 

14-01-2019 | I dag er digitaliseringen ikke kun et anliggende for digitaliseringsenheden, men et vilkår som alle... [Notat]
ARRANGEMENTER

Arbejdet i HovedMED (Kolding)

20-11-2019 | Kolding

Arbejdet i HovedMED (Aarhus)

21-11-2019 | Viby J.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk