NYHEDER

Pressemeddelelse: Ny fond giver statens medarbejdere nye muligheder for efteruddannelse  

04-09-2019 | Den Statslige Kompetencefond på 172 millioner kroner gør det fra i dag nemmere for ca. 180.000 ansatte i staten at få videreuddannelse på jobbet. For fremtiden skal der være større fokus på den enkeltes behov for, og ønsker til, kompetenceudvikling i arbejdslivet. Fonden er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2018. [Nyhed]

Bodil Otto byder ny regering velkommen  

26-06-2019 | Offentligt Ansattes Organisationer glæder sig over indholdet i den nye regeringsaftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten. De... [Nyhed]

Ny publikation sætter fokus på ledelse af digitalisering på arbejdspladsen 

24-05-2019 | Væksthus for Ledelse udgiver ny publikation, der har til formål at inspirere ledere til, hvordan man kan tænke digitalisering ind i en bedre... [Nyhed]

Ny kompetencefond er snart klar til at modtage ansøgninger 

13-05-2019 | Der blev ved OK18 aftalt, at der fortsat skal investeres i efteruddannelse af statsligt ansatte, derfor blev Den Statslige Kompetencefond etableret... [Nyhed]

Statens topforhandler genvalgt 

20-03-2019 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for de ansatte i staten. [Nyhed]

OAO på Islands Brygge 

02-01-2019 | OAO er nu flyttet ind på 1. salen i den nye hovedorganisations lokaler på Islands Brygge 32D. [Nyhed]
SENESTE PUBLICERINGER

Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 2010-2018  

23-04-2019 | OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger, og har på denne baggrund udarbejdet et samlet overblik fra 2010 til... [Notat]

Kompetenceudvikling i staten  

19-02-2019 | Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat, der skal styrke... [Notat]

Forskning og indsatser om styring 

18-01-2019 | OAO bidrager i regi af Fremfærd til at udvikle og afprøve en metode at afbureaukratisere og skabe... [Notat]

Talende skilte til synshandicappede borgere skaber glæde på Blindecenter Bredegaard 

14-01-2019 | Omgivelserne taler til de blinde og svagtseende beboere og brugere på Blindecenter Bredegaard. Her... [Notat]

Man behøver ikke at kunne reparere sin egen iPhone for at være digital leder 

14-01-2019 | I dag er digitaliseringen ikke kun et anliggende for digitaliseringsenheden, men et vilkår som alle... [Notat]

Erhvervstyrelsen bruger nye medarbejderroller til at udvikle sig digitalt 

14-01-2019 | I 2015 afsluttede Erhvervsstyrelsen et omfattende moderniseringsprogram med det formål af... [Notat]
ARRANGEMENTER

Næstformandsmøde

24-09-2019 | Ballerup

Næstformandsmøde

25-09-2019 | Brabrand

Arbejdet i HovedMED (København)

13-11-2019 | København SV.

Arbejdet i HovedMED (Kolding)

20-11-2019 | Kolding

Arbejdet i HovedMED (Aarhus)

21-11-2019 | Viby J.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk