NYHEDER

Ændrede telefontider i sommerferieperioden 

18-06-2021 | Fra og med mandag den 28. juni til og med fredag den 13. august 2021, vil OAO`s telefontider være mandag til fredag fra kl. 10.00 – 14.00. Fra mandag den 16. august 2021, vil telefontiderne igen være mandag til torsdag 09.00 - 15.00 og fredag kl. 10.00 - 15.00. [Nyhed]

Rettet OK-21 forlig for Staten 

06-05-2021 | Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU har justeret smårettelser og fejl i den indgåede OK-21 aftale. Her er den rettede version inkl.... [Nyhed]

Pressemeddelelse: OAO-Stat siger JA til OK21 

21-04-2021 | De statsansatte i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har stemt JA til det generelle forlig på statens område. 81 pct. har stemt ja til OK21, og... [Nyhed]

OAO-Stats repræsentantskab anbefaler et JA til OK21 

16-03-2021 | Et stort flertal i OAO-Stats repræsentantskab har i dag besluttet at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK21-resultatet ved urafstemningen.... [Nyhed]

OK21 informationspjece 

16-03-2021 | I denne pjece kan du læse om overenskomstresultatet på statens område.  [Nyhed]

OK-21: Forlig på det regionale område 

20-02-2021 | Forhandlingsfællesskabet har sammen med RLTN indgået et 3-årigt forlig [Nyhed]
SENESTE PUBLICERINGER

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (FLIPA) 

02-08-2021 | Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i fællesskab besluttet at den frivillige lederuddannelse i psykisk... [Notat]

Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 

19-05-2021 | OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger og udarbejder to... [Notat]

Vejledning til forhandling og skabelon for MED-aftaler 

22-01-2021 | MEDsamarbejdet har udarbejdet materiale til brug for forhandling af den lokale MED-aftale. [Redskab]

Kompetenceaftalen 

20-08-2020 | Kompetenceaftalens formål er at forpligte ledere og medarbejdere til at prioritere job- og... [Notat]

Kompetencestrategi – hvad gør vi i SU? 

20-08-2020 | Det er en vigtig opgave for SU at udarbejde en kompetencestrategi for arbejdspladsen. I SU bør I... [Redskab]

Kompetenceudvikling i kommunerne og regionerne 

20-08-2020 | Administrative medarbejdere, socialpædagoger, socialrådgivere, 3F’ere, håndværkere og en række... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk