Ansatte i OAO's sekretariat

Henrik Würtzenfeld

Sekretariatschef

46 97 38 05hew@oao.dk
Ledelse af sekretariatet, sekretariatsbetjening af Forretningsudvalg og Forhandlingsudvalg (OAO-K). Forhandlingsfællesskabet og CFU.

Jan Erik Rasmussen

Forhandlingschef for det statslige område

46 97 38 09jer@oao.dk
Hovedaftaler, statslige overenskomster og organisationsaftaler, CFU, Sampension, forhold vedr. tillidsrepræsentanter og fagretlige spørgsmål.

Arendse Veirø

Konsulent

46 97 38 27arv@oao.dk
Statslige overenskomster og aftaler, herunder arbejdstid og barsel, tjenestemandsområdet, faglige sager og høringssvar

Bjørn Langbakke

Konsulent

46 97 38 15bl@oao.dk
Pension, seniorvilkår, ferie, lønteknik/statistik på det kommunale/regionale område

Diane Aurehøj

Chefsekretær

31 79 72 98, dau@oao.dk 

Sekretær for Henrik Würtzenfeld og Jan Erik Rasmussen

Dorthe Storm Meier

Konsulent

46 97 38 11dsm@oao.dk
Den Statslige Kompetencefond, Kompetencesekretariatet. Ledelse, udvikling af den offentlige sektor, digitalisering og AUB

Jens Erik Ohrt

Konsulent

46 97 38 12jeo@oao.dk
Internationalt, EU

Lars Kehlet Nørskov

Konsulent

35 24 64 63, lkn@oao.dk
MED,  arbejdsmiljø, udlicitering

Lotte Raahauge Enevoldsen

Sekretær

46 97 38 04, lre@oao.dk
Tryghedspuljerne, Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond

Magnus Bryde

Konsulent

46 97 38 19mbr@oao.dk
SU og Samarbejdssekretariatet

Maria Boye

Konsulent

46 97 38 31, mab@oao.dk
Overenskomstøkonomi, lønteknik/statistik, forhandling og aftaler vedr. løn på det statslige område.
Løn- og beskæftigelsesstatistik på det kommunale og regionale område

 

Pia Hendrichsen

Sekretær

46 97 38 16, ph@oao.dk
Samarbejdssekretariatet