Ansatte i OAO's sekretariat

Henrik Würtzenfeld

Sekretariatschef

Tlf.: 33 70 13 05, mobil: 51 37 69 03, mail: hew@oao.dk

Ledelse af sekretariatet, sekretariatsbetjening af Forretningsudvalg og Forhandlingsudvalg (OAO-K). Forhandlingsfællesskabet og CFU.

Jan Erik Rasmussen

Forhandlingschef for det statslige område

Tlf.: 33 70 13 09, mobil: 29 12 96 97, mail: jer@oao.dk

Hovedaftaler, statslige overenskomster og organisationsaftaler, CFU, Sampension, forhold vedr. tillidsrepræsentanter og fagretlige spørgsmål.

Arendse Veirø

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 27, mail: arv@oao.dk

Statslige overenskomster og aftaler, herunder arbejdstid og barsel, tjenestemandsområdet, faglige sager og høringssvar

Bjørn Langbakke

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 15, mail: bl@oao.dk

Tjenestemandspension og pension for ansatte på tjenestemandslignende vilkår, seniorvilkår, ferie, lønteknik/statistik og pension på det kommunale/regionale område

Diane Aurehøj

Chefsekretær

Tlf.: 33 70 13 02, mobil: 31 79 72 98, mail: dau@oao.dk 

Sekretær for Henrik Würtzenfeld og Jan Erik Rasmussen

Dorthe Storm Meier

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 11, mobil: dsm@oao.dk

Den Statslige Kompetencefond, Kompetencesekretariatet. Ledelse, udvikling af den offentlige sektor, digitalisering og AUB

Jens Erik Ohrt

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 12, mail: jeo@oao.dk

Internationalt, EU

Lars Kehlet Nørskov

Konsulent

Tlf.: 40 40 98 42, mail: lkn@oao.dk

MED,  arbejdsmiljø, udlicitering

Laura Henner Nielsen

Studentermedhjælper

Tlf.: 33 70 13 13, mail: lahn@oao.dk 

Økonomisk område

Lotte Raahauge Enevoldsen

Sekretær

Tlf.: 33 70 13 04, mobil: 31 61 60 67, mail: lre@oao.dk

Tryghedspuljerne, Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond

Magnus Bryde

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 19, mail: mbr@oao.dk

SU og Samarbejdssekretariatet

Maria Boye

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 31, mail: mab@oao.dk

Overenskomstøkonomi, lønteknik/statistik, forhandling og aftaler vedr. løn på det statslige område.
Løn- og beskæftigelsesstatistik på det kommunale og regionale område