Kompetenceudvikling

Kontinuerlig kompetenceudvikling er vigtig såvel for den enkelte medarbejder som for arbejdspladserne. Opgaverne og kravene til løsningen af dem ændrer sig løbende, og kompetencerne må følge med. Løbende kompetenceudvikling er også med til at sikre medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.
Derfor har parterne på såvel det statslige, det kommunale og det regionale område via overenskomsterne oprettet fonde, hvor der kan søges økonomisk støtte til at gennemføre kompetenceudvikling.

Reglerne - herunder hvem der er omfattet af aftalerne - er forskellige på de tre forhandlingsområder. Herunder er der genveje til de portaler hvor der findes vejledning og hvor der kan søges om midler.

Den statslige kompetencefond

Medarbejdere i staten, der er omfattet af CFU-forliget, kan søge om økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling i  Den Statslige Kompetencefond. Fonden yder støtte til uddannelses- og kursusgebyrer, materialer samt transport og ophold. Fonden blev etableret i forlængelse af OK18.
Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat, hvor de statslige arbejdspladser kan få rådgivning om kompetenceudvikling. På Kompetencesekretariatets hjemmeside kan du læse mere om sekretariatets arbejde samt hente inspiration og værktøjer til arbejdet med kompetenceudvikling.
» Gå til Kompetencesekretariatet og Den Statslige Kompetencefond

Den kommunale kompetencefond

Her kan du søge støtte til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst mellem KL og FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, Forhandlingskartellet eller Akademikerne. Nedenfor er der en genvej til regler for ansøgning og  ansøgningskema.
» Gå til Den Kommunale Kompetencefond

Viden På Tværs

Viden På Tværs er KL’s og Forhandlingsfællesskabets fælles hjemmeside. Her finder du værktøjer og inspiration til arbejdet med kompetenceudvikling.
» Gå til Viden på Tværs

Den regionale kompetencefond

Hvis du er regionalt ansat og omfattet af en overenskomst mellem Danske Regioner og Akademikerne, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, 3F eller Maskinmestrenes Forening kan du søge støtte til kompetenceudvikling. Du finder en genvej til vejledning og ansøgningsskema her
» Gå til Den Regionale Kompetencefond

 

Kontakt

Dorthe Storm Meier

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 11, mobil: dsm@oao.dk

Den Statslige Kompetencefond, Kompetencesekretariatet. Ledelse, udvikling af den offentlige sektor, digitalisering og AUB

Lotte Raahauge Enevoldsen

Sekretær

Tlf.: 33 70 13 04, mobil: 31 61 60 67, mail: lre@oao.dk

Tryghedspuljerne, Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond