MED og Samarbejdsudvalg

MED-aftalerne - de kommunale og regionale områder
MED-aftalerne (Rammeaftaler om medindflydelse og medbestemmelse) har til formål at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Der findes særskilte aftaler for henholdsvis kommuner og regioner.
Aftalerne skal desuden sikre medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse. Formen og strukturen for udøvelsen af medindflydelse og medbestemmelse aftales i den enkelte kommune eller region på grundlag af en drøftelse af medindflydelsens og medbestemmelsens formål og indhold. 
» Læs om MED på det kommunale og regionale område

Samarbejde og samarbejdsudvalg - det statslige område
Samarbejdsaftalen (Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten) er blevet til på baggrund af parternes enighed om, at et stærkt og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for velfungerende statslige arbejdspladser.
Samarbejdsudvalget skal udvikle samarbejdet på hele arbejdspladsen, så den enkelte medarbejder gennem påvirkning af egen arbejdssituation kan bidrage til at udvikle arbejdspladsen.
Arbejdet i samarbejdsudvalget skal supplere og understøtte det øvrige samarbejde, der foregår mellem ledelse og medarbejdere i hverdagen.
» Læs om samarbejdsaftalen og samarbejdsudvalg

 

Kontakt

Magnus Bryde

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 19, mail: mbr@oao.dk

SU og Samarbejdssekretariatet

Lars Kehlet Nørskov

Konsulent

Tlf.: 40 40 98 42, mail: lkn@oao.dk

MED,  arbejdsmiljø, udlicitering