MED-Danmarkskortet

Her kan du få overblik over medarbejderrepræsentanterne i samtlige kommuner og regioners MED-hovedudvalg, de lokale MED-aftaler og udpegningsansvarlige for de enkelte kommuner/regioner. Siden opdateres løbende, når vi får oplysninger om nye medlemmer eller indgåede MED-aftaler. Opdateringer eller ændringer sendes pr. mail til oao@oao.dk

Information fra kommunen/regionen vedrørende udpegning
I forbindelse med udpegning til MED-hovedudvalget eller til nedsættelse af et forhandlingsorgan skal vi bede om, at kommunen/regionen fremsender anmodningen til nedenstående 3 mailadresser. Herefter vil der blive givet besked til de lokale organisationer, som har ansvaret for udpegningen i den pågældende kommune eller region.

Postkasser til udpegninger i MED-systemet:
Valggruppe A – (tidligere Akademikerne) – udpegning@valggruppeA.dk
Valggruppe B – (tidligere LO) – udpegning@valggruppeB.dk
Valggruppe C – (tidligere FTF) – udpegning@valggruppeC.dk

Kontakt

Lars Kehlet Nørskov

Konsulent

Tlf.: 40 40 98 42, mail: lkn@oao.dk

MED,  arbejdsmiljø, udlicitering