EPSU (European Federation of Public Service Unions)

EPSU samler de offentlige fagforeninger fra hele Europa. EPSU påvirker den førte politik og de beslutninger, der tages af arbejdsgivere, regeringer og europæiske institutioner, som vedrører arbejdstagere i den offentlige sektor, deres familier og lokalsamfund. EPSU mobiliserer til handling og forandring og er forpligtet til at arbejde for et andet og socialt forbedret Europa.

EPSU repræsenterer 8 millioner offentligt ansatte overalt i Europa, og er den største af de Europæiske brancheorganisationer under den europæiske fagbevægelse ETUC (European Trade Union Confederation). EPSU udgør samtidigt den europæiske region af PSI (Public Services International), de offentligt ansattes internationale/globale organisation.

EPSU arbejder for bedre arbejdsvilkår, forbedret sundhed og sikkerhed og forbedrede rettigheder. Ved at sidde sammen med arbejdsgivere på europæisk plan forhandler EPSU aftaler, der har til formål at forbedre arbejdslivet for ansatte i den offentlige sektor.

 EPSU’s øverste myndighed er Kongressen. Der holdes kongres hvert femte år, næste gang i 2024 i Rumænien.

Den daglige ledelse varetages af Eksekutivkomitéen (hovedbestyrelsen). PSI-Danmark har p.t. en ordinær plads og en suppleantplads i EPSU’s Eksekutivkomité. De to medlemmer er FOA’s formand Mona Striib og HK STAT’s formand Rita Bundgaard.

EPSU har fire faste sociale sektor dialog komitéer:

  • Statsforvaltningskomitéen (NEA)
  • Lokal- og Regionalforvaltningskomitéen (LRG)
  • Komitéen for Offentlige Værker/forsyningsvirksomheder (Utilities) og
  • Social- og Sundhedskomitéen (HHS)

Danmark har minimum en ordinær plads og observatørplads i hver af de fire komitéer.

OAO’s sekretariat varetager sekretariatsbetjeningen af de danske OAO-repræsentanter i de tre første komitéer:

  • Rita Bundgaard, HK/STAT (Statsforvaltningskomitéen)
  • Pia Lund Jeppesen, HK/Kommunal (Lokal- og Regionalforvaltningskomitéen)
  • Lydia Callesen og Lone Hansen 3F, og Ida Skiager Knudsen, Dansk Metal (Komitéen for Offentlige Værker).

Gå til EPSU's hjemmeside

 

Kontakt

Jens Erik Ohrt

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 12, mail: jeo@oao.dk

Internationalt, EU