Generelt om OAO's internationale arbejde

Fokus er på EU-arbejdsret (dvs. forhandlingsstof), og på udviklingen af den europæiske sociale sektor dialog med hhv. de kommunale/regionale og de statslige arbejdsgivere samt offentlige værker/forsyningsvirksomheder (Gas/Energi).

Det handler om at sikre, at EU-reguleringen i form af direktiver og domstolsafgørelser ikke kommer til at underminere den danske arbejdsmarkedsmodel og de resultater der er opnået. OAO søger derfor at sikre indflydelse på den måde arbejdsmarkedet og arbejdet tilrettelægges på i Europa (og i Danmark), for således at medvirke til at styrke økonomisk vækst, skabe jobs og sikre retfærdighed på arbejdspladserne.

Den danske model for partssamarbejde skal også realiseres på europæisk plan. Det medvirker til, at initiativer på EU-niveau tager højde for parternes interesser, at sikre indflydelse på udviklingen i relevante EU-politikker, samt at parternes fælles stemme høres for så vidt angår de interesser, parterne repræsenterer.

Den europæiske sociale dialog medfører også forskellige fælles udtalelser, fælles partsprojekter og fælles guidelines, som giver politiske retningslinjer og praktiske råd som støtte til medlemmernes aktiviteter. Disse er ofte et resultat af parts projektsamarbejde finansieret af Kommissionen.

EU-arbejdet er forankret i OAO’s Forretningsudvalg.

OAO’s EU-interessevaretagelse kanaliseres primært gennem FH, de nordiske (Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation - NOFS) og europæiske offentlige organisationer (European Federation of Public Service Unions - EPSU) samt globalt i Public Service International (PSI).

Der hersker et velkonsolideret samarbejde mellem de danske EPSU/PSI-organisationer (PSI-Danmark) og tilsvarende mellem de nordiske EPSU/PSI-organisationer (NOFS). Disse samarbejdsorganisationer er rammen om koordinering af danske og nordiske synspunkter forud for møder i EPSU’s forskellige komitéer samt i de Europæiske sociale sektor dia-log komiteer (SSDC).

Sekretariatet for de danske EPSU/PSI-organisationer (PSI-Danmark) består af FOA’s internationale medarbejder samt en international medarbejder fra de tilsluttede FH organisationer, en fra de tilsluttede AC organisationer og en fra OAO. Ydermere har Forhandlingsfællesskabet mulighed for at deltage med en observatør.

 

Kontakt

Jens Erik Ohrt

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 12, mail: jeo@oao.dk

Internationalt, EU