Lokale lønforhandlinger på det kommunale område

Aftaler om ny løn

På det kommunale område findes aftalegrundlaget for ny løn i de organisationsaftaler, der er indgået mellem den enkelte organisation og arbejdsgiverne, som regel KL. Aftalerne findes i Faglig Håndbog, som udgives af OAO.
» Gå til Faglig Håndbog

På det kommunale område har en række organisationer indgået en fællesaftale om lokal løndannelse med arbejdsgiverne. Læs Fællesaftalen om lokal løndannelse på KL-området her. Læs organisationernes kommenterede udgave af aftalen her.

Lønstatistik på det kommunale område

OAO's lønstatistik bygger på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), og er  enkel at anvende. Du får hurtigt en række oplysninger om et overenskomstområde i en kommune og overblik over, hvordan det ser ud for den samme gruppe i hele landet og i andre kommuner.
» Gå til OAO's lønstatistik (Danmarkskortet)

KRL's lønstatistik er der mulighed for at få mere detaljerede oplysninger om de enkelte overenskomstområder, stillingsgrupper og klassificeringer. Det er også muligt at se data, der indeholder oplysninger om tidligere (historiske) perioder.
» Gå til KRL's lønstatistik (SIRKA)

WikiLøn er en samling af korte vejledninger og forklaringer til de mest almindelige begreber i de kommunale og regionale lønstatistikker: Nettoløn, bruttoløn, beskæftigede, lønudvikling osv.
» Gå til WikiLøn

Forhandlingsfællesskabet og KL har indgået aftale om det statistikgrundlag kommunen som minimum skal udarbejde som grundlag for de lokale lønforhandlinger. Aftalen findes på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.
» Gå til aftale med KL om statistikgrundlag

 

Kontakt

Bjørn Langbakke

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 15, mail: bl@oao.dk

Tjenestemandspension og pension for ansatte på tjenestemandslignende vilkår, seniorvilkår, ferie, lønteknik/statistik og pension på det kommunale/regionale område