Lokale lønforhandlinger på statens område

Aftale om nye lønsystemer

På Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside findes den gældende rammeaftale om nye lønsystemer. Den er indgået af Skatteministeriet og CFU ved OK21. Akademikerne har deres egen aftale.
» Rammeaftale om nye lønsystemer

Lønstatistik for staten

Lønoverblik er den partsfælles offentligt tilgængelige lønstatistik for det statslige område. Den viser lønudvikling, antal ansatte, lønsammensætning, lønspredning mv. for alle personalegrupper med mindst 3 ansatte. Oplysningerne vises for alle statslige virksomheder, institutioner og organisationer. Den opdateres hvert kvartal.
» Gå til lønoverblik

Personaleadministrativ vejledning (PAV)

PAV er Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning til de lokale arbejdsgivere, og giver et godt indblik i hvordan arbejdsgiversiden fortolker de indgåede aftaler. Kapitel 11 handler om ny løn, herunder rammeaftalen om ny løn.
» Gå til Personaleadminstrativ vejledning, kapitel 11

 

Kontakt

Maria Boye

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 31, mail: mab@oao.dk

Overenskomstøkonomi, lønteknik/statistik, forhandling og aftaler vedr. løn på det statslige område.
Løn- og beskæftigelsesstatistik på det kommunale og regionale område