OAO's formål, mission, vision og indsatsområder

Mission og vision

OAO’s formål er gennem dialog og fælles optræden at sikre den størst mulige indflydelse på løn- og ansættelsesvilkårene for medarbejderne i den offentlige sektor.

Gennem et stærkt fællesskab og via den danske model arbejder OAO for at skabe og udvikle rammer og vilkår for attraktive offentlige arbejdspladser med særlig fokus på løn- og ansættelsesvilkår og et godt lokalt samarbejde i SU/MED.

Gennem fællesskabet opnår medlemsorganisationerne styrke til at sikre et offentligt arbejdsmarked, der kan udvikle, fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere.

OAO arbejder bl.a. for:
 • At forbedre lønmodtagernes indflydelses- og udviklingsmuligheder på arbejdspladserne på tværs af forskelle i uddannelsesbaggrund, ansættelsesforhold og køn.
 • At sikre, at den offentlige sektor kan udvikle, fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere.
 • En personalepolitik, der fremmer job- og kompetenceudvikling og bidrager til at skabe attraktive arbejdspladser.
Strategiske sigtepunkter
 • OAO skal stå stærkest muligt forberedt ved overenskomstfornyelser, og anvende synergien i at forberede forhandlinger ved alle tre offentlige forhandlingsborde. 
 • OAO skal bidrage til et stærkt og konstruktivt fællesskab – i OAO og i de forhandlingsfællesskaber, som OAO er en del af.
 • OAO skal styrke og udvikle det lokale samarbejde i SU/MED i samarbejde med valggrupper i Forhandlingsfællesskabet og centralorganisationerne i CFU.
 • OAO skal søge indflydelse på indsatser og projekter med henblik på at præge og medvirke i tværgående indsatser, der har OAO-organisationers interesse og bevågenhed.
 • OAO skal involvere sig i internationalt arbejde med henblik på at styrke forholdene og medindflydelsen for de offentligt ansatte. 
 • OAO skal skabe ny viden og indsigt, som kan danne grundlag for nye aftaler/indsatser, kvalificering af eksisterende aftaler/indsatser og beslutninger i OAO mv.
Indsatsområder

I denne overenskomstperiode (OK21) er der fastsat 5 ydelsesområder, hvor der er fastlagt konkrete målsætninger og indsatser:

 • Overenskomster og aftaler i staten og kommuner/regioner
 • Et godt lokalt samarbejde - MED og SU
 • Særlige indsatser - bedre ledelse, digitalisering og udlicitering
 • Internationale forhold
 • Kompetencefonde og tryghedspuljer mv.

 

Kontakt

Henrik Würtzenfeld

Sekretariatschef

Tlf.: 33 70 13 05, mobil: 51 37 69 03, mail: hew@oao.dk

Ledelse af sekretariatet, sekretariatsbetjening af Forretningsudvalg og Forhandlingsudvalg (OAO-K). Forhandlingsfællesskabet og CFU.