DANSK / ENGLISH

NORDLEAD

praktikforløb for unge arbejdere og fagforeningsledere

 

Baggrund:

Unge arbejdere og unge fagforeningsledere stod fra begyndelsen i skyggen af fagbevægelsen i Ukraine.

Statistiske oplysninger fra forskellige sektorfaglige fagforeninger viser, at unge medlemmer udgør 35-37 % af alle medlemmer. De er i en fagforeningsstruktur, der er fuldstændig bureaukratisk og korrupt, med gamle Sovjetunionens værdier og arbejdsmetoder. Samtidig er disse medlemmer aktive, de ønsker at tilslutte sig rigtige stærke fagforeninger med værdier som solidaritet og beskyttelse af arbejdstagerrettigheder, de ønsker at se demokrati og gennemsigtighed ikke kun inde i fagforeningen, men også inde i landet.

I 2016 besluttede vi at ændre det, og vi organiserede unge arbejdere fra den statslige sektor i ungdomsnetværket i Ukraines statsansattes fagforening. Vi etablerede 25 ungdomsnetværk i alle regioner i Ukraine. Siden da har andre fagforeninger i Ukraine startet netværk af unge arbejdere i deres fagforeninger, og de unge arbejdere er blevet repræsenteret i eksekutivkomiteen for Federation of Trade Unions i Ukraine, FPU.

I foråret 2022 har de unge arbejdstageres netværk i Ukraine vist sig at være en stærk forandringsorienteret kraft og har startet en humanitær indsats i et initiativ kaldet Trade Union Lifeline. Fagforeningens Lifeline har indsamlet penge fra fagforeninger i udlandet og hjulpet med at yde humanitær hjælp til mennesker, der er ramt af krigen i besatte og bombede byer i Ukraine. Det engagement, der er vist gennem dette initiativ, vil være et springbræt ind i moderniseringsprocessen af fagbevægelsen ved at bygge videre på de unge arbejderes allerede succesfulde organiseringsarbejde.

Det viser, at støtte til ungdomsnetværk vil give de unge fagforeningsfolk i Ukraine en platform til at forme fremtiden for deres bevægelse og hjælpe med at opbygge et land baseret på demokratiske værdier og anstændigt arbejde. Derfor vil vi gerne støtte unge arbejdere og fagforeningsledere med praktikforløb inden for den nordiske fagbevægelse som et stærkt eksempel på demokrati og gennemsigtighed.

Udfordring:

Vi vil gerne organisere en mulighed for, at et netværk af unge arbejdere i den ukrainske fagbevægelse kan komme i praktik i en ramme af forskellige sektorielle nordiske fagforeninger (Vi starter med den offentlige sektor) for at hjælpe de unge arbejdere i Ukraine med at opbygge en stærk og moderne fagbevægelse, tage magten, og som er i stand til at fremme anstændigt arbejde som en del af genopbygningen af Ukraine efter (eller under) krigstider.

Vi har uddannet tusindvis af fagforeningsledere og hjulpet med at modernisere fagforeningens arbejdsmetoder vedrørende overenskomster, social dialog, rekruttering og andre emner, men de har aldrig nogensinde haft en chance for at se med egne øjne, hvordan det ser ud at arbejde med forskellige metoder - og systemer. Så praktikforløbet vil give dem den chance.

Implementering:

Praktik på tematiske områder for unge fagforeningsledere fra tværsektorielt samarbejde:

 1. Uafhængige og demokratiske fagforeninger
 2. Social dialog og arbejdsforhold.
 3. Organisering og kommunikation, rekruttering.
 4. Øget ligestilling og mangfoldighed i arbejdsliv, samfund og fagforeninger.

Praktikperiode: 1-2 uger.

Resultater:

 1. Samlet og solidarisk støtte til unge fagforeningsledere. At give unge arbejdstagere en stemme og hjælpe dem med at organisere sig.
   
 2. Forene unge arbejdere i tværsektorielt samarbejde – for at styrke fagbevægelsen i Ukraine. For at give de unge fagforeningsfolk en stærkere stemme og midlerne til at gøre fagbevægelsen relevant for yngre generationer, er målet med projektet at bringe unge fagforeningsfolk fra forskellige fagforeninger i Ukraine sammen og – drevet af de unge selv, vil vi lægge et fundament for, at de unge arbejdere kan forme deres egen fremtid.
   
 3. Genopbygning af Ukraine som et bedre sted for arbejdere. Da Ukraine vil blive genopbygget efter krigen med støtte fra EU i de kommende år, vil det være afgørende, at genopbygningen sker med anstændigt arbejde og i social dialog. Projektet vil bidrage til at give den unge generation i Ukraine midlerne til at tage en aktiv rolle i det arbejde, og vi vil også hjælpe de unge arbejdere med at forbinde sig med andre fagforeninger, der kan hjælpe med at støtte genopbygningen af landet og moderniseringen af fagforeningen bevægelse.

Udgifter til nordisk fagforening, der gerne vil give mulighed for praktikophold for unge arbejdere:

 1. Indkvartering
 2. Måltid
 3. Billetter
 4. Uddannelse, en konference for forandringserfaring.
 5. Administrative omkostninger for den person, der skal være ansvarlig for at gennemføre projektet, tilrettelæggelse af besøg, ledelse og eskortering, tolkning, udarbejdelse af informationsmateriale mv.