OAO's politiske udvalg

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget varetager den politiske ledelse i Offentligt Ansattes Organisationer. Forretningsudvalget består af de to forhandlingsudvalg på henholdsvis det statslige og det regionale/kommunale område. Forretningsudvalget vælger mellem de to formænd for forhandlingsudvalgene sin formand og næstformand for en toårig periode. Disse to har til opgave at lede Offentligt Ansattes Organisationer i samarbejde med sekretariatet.

Beslutninger træffes i enighed og ellers ved almindeligt flertal efter organisationernes medlemstal og kræver samtidig tilslutning fra mindst fire organisationer. Undtaget er beslutninger om aftale- og overenskomstforhold på de to forhandlingsområder, hvor beslutningskompetencen ligger i de to forhandlingsområder.

Medlemmer af forretningsudvalget
Formand Lene Roed, formand for HK Kommunal
Næstformand Rita Bundgaard, formand for HK Stat
Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne
Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet
Finn Johnsen, næstformand for Serviceforbundet
Preben S. Pedersen, formand for Dansk Jernbaneforbund
Jannik Frank Petersen, formand for Teknisk Landsforbund
Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Dansk Metalarbejderforbund
Lydia Frydendal Granzow Callesen, formand for den offentlige gruppe i Fagligt Fælles Forbund (3F)
Signe Færch, forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening
Louise Røssell Wredstrøm, forhandlingssekretær i Fagligt Fælles Forbund (3F)
Tom Block, formand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening
Ulla Moth-Lund Christensen, næstformand for HK Stat

Det kommunale/regionale forhandlingsudvalg

Forhandlingsudvalget på det regionale og kommunale område sammensættes af repræsentanter for de organisationer, der har tilmeldt medlemmer til Offentligt Ansattes Organisationer og udgør en valggruppe i Forhandlingsfællesskabet.
Valggrupperepræsentanter i Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg, der ikke er forbundsrepræsentant, deltager i forhandlingsudvalgets møder.
Organisationer der repræsenterer 1 % af de tilmeldte medlemmer udpeger en repræsentant og en suppleant til forhandlingsudvalget. Forhandlingsudvalget konstituerer sig for en toårig periode med formand og næstformand. De organisationer, der stiller hhv. formand og næstformand i Forhandlingsudvalget, kan udpege yderligere et medlem til forhandlingsudvalget.

Medlemmer af det kommunale og regionale forhandlingsudvalg
Formand Lene Roed, formand for HK Kommunal
Næstformand Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne
Lydia Frydendal Granzow Callesen, formand for den offentlige gruppe i Fagligt Fælles Forbund (3F)
Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Dansk Metalarbejderforbund
Signe Færch, forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening
Jannik Frank Petersen, formand for Teknisk Landsforbund

Det statslige forhandlingsudvalg

Det statslige forhandlingsudvalg har kompetencen i alle spørgsmål om aftaler og forhandling på det statslige område og står under ansvar for det statslige forhandlingsområdes repræsentantskab.
Forhandlingsudvalget har ansvaret for og kompetence vedrørende alle hovedaftaler for tjenestemænd og er centralorganisation for statstjenestemænd. Desuden har forhandlingsudvalget ansvaret for og kompetence vedrørende fællesoverenskomster og alle generelle forhandlingsforhold for overenskomstansatte. De organisationer, der stiller hhv. formand og næstformand i Forhandlingsudvalget kan udpege yderligere et medlem til forhandlingsudvalget.

Det statslige forhandlingsudvalg varetager uden reference til andre politiske udvalg i OAO alle forhold i forhold til medlemskabet af CFU. 

Medlemmer af det statslige forhandlingsudvalg
Formand Rita Bundgaard, formand for HK Stat
Næstformand Lydia Frydendal Granzow Callesen, formand for den offentlige gruppe i Fagligt Fælles Forbund (3F)
Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet
Finn Johnsen, næstformand for Serviceforbundet
Preben S. Pedersen, formand for Dansk Jernbaneforbund
Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Dansk Metalarbejderforbund
Louise Røssell Wredstrøm, forhandlingssekretær i Fagligt Fælles Forbund (3F)
Tom Block, næstformand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening
Ulla Moth-Lund Christensen, næstformand for HK Stat

 

Kontakt

Henrik Würtzenfeld

Sekretariatschef

Tlf.: 33 70 13 05, mobil: 51 37 69 03, mail: hew@oao.dk

Ledelse af sekretariatet, sekretariatsbetjening af Forretningsudvalg og Forhandlingsudvalg (OAO-K). Forhandlingsfællesskabet og CFU.

Jan Erik Rasmussen

Forhandlingschef for det statslige område

Tlf.: 33 70 13 09, mobil: 29 12 96 97, mail: jer@oao.dk

Hovedaftaler, statslige overenskomster og organisationsaftaler, CFU, Sampension, forhold vedr. tillidsrepræsentanter og fagretlige spørgsmål.