OAO's statslige repræsentantskab

Det statslige repræsentantskab
Repræsentantskabet er den højeste myndighed i OAO i alle spørgsmål vedrørende statslige aftale- og forhandlingsspørgsmål.

Repræsentantskabets opgaver

  1. Vedtagelse af overenskomst- og aftalekrav.
  2. Stillingtagen til anbefaling af et af CFU-anbefalet forhandlingsresultat ved de generelle aftale- og overenskomstforhandlinger.
  3. Valg af formand og næstformand på de ordinære møder.

Der holdes repræsentantskabsmøde hvert 4. år, og når det statslige forhandlingsudvalg beslutter det.
Der holdes også møde, når CFU har anbefalet et forhandlingsresultat ved de generelle aftale- og overenskomstforhandlinger. Ved dette møde vedtager repræsentantskabet en anbefaling om, at godkende eller forkaste forhandlingsresultatet.
Anbefalingen meddeles til medlemsorganisationerne, som stemmer efter deres egne regler med henblik på den fælles urafstemning, der afholdes for den statslige del af OAO's CFU-forhandlingsområder.
Der afholdes separat urafstemning om forhandlingsresultatet for hvert område, hvor OAO har indgået hovedaftale bl.a. Folketingets Administration.
Repræsentantskabet er sammensat, så alle medlemsorganisationer har ét medlem. Medlemstal over 4.000, 8.000, 12.000 og 16.000 udløser hver gang yderligere et medlem.
Repræsentantskabet sammensætter det statslige forhandlingsudvalg med dets formand og næstformand samt repræsentanter for de organisationer, der har tilmeldt erhvervsaktive medlemmer.

 
Sammensætningen af repræsentantskabet
OrganisationAntal medlemmer af repræsentantskabet

Blik- og Rørarbejderforbundet

1
Dansk El-forbund1
Serviceforbundet 1
Fængselsforbundet1
Dansk Jernbaneforbund1
Dansk Metalarbejderforbund1
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landsforbund1
Fagligt Fælles Forbund – 3F2
Søens Funktionærer1
Fag og Arbejde - FOA1
Foreningen af Danske Redningsmænd1
Fødevareforbundet NNF1
HK Stat 5
Hoffunktionærforeningen1
Hærens Konstabel- og Korporalforening2
Ledernes Hovedorganisation1
Malerforbundet i Danmark1
Maskinmestrenes Forening1
Socialpædagogerne1
Postpensionisternes Landsforening1
Teknisk Landsforbund1
Kontakt

Jan Erik Rasmussen

Forhandlingschef for det statslige område

Tlf.: 33 70 13 09, mobil: 29 12 96 97, mail: jer@oao.dk

Hovedaftaler, statslige overenskomster og organisationsaftaler, CFU, Sampension, forhold vedr. tillidsrepræsentanter og fagretlige spørgsmål.