Ny Europæisk social sektor dialog komite

 

Ny Europæisk social sektor dialog komite for Social Service (Plejesektorer) giver stemme til en af Europas hurtigst voksende sektorer

I juli måned meddelte Europakommissionen at de opretter en ny Europæisk social sektor dialog komite efter mange års pres fra bl.a. EPSU og Federation of European Social Employers (Arbejdsgivere) som skal arbejde for at sikre bedre arbejdsvilkår for over 9 mio. ansatte i plejesektoren i EU.

Den officielle anmodning om den nye sektor dialog blev fremsat af EPSU og de sociale arbejdsgivere i juni 2021 og fik senere tilsluttet fra de europæiske kommuner og regioner (CEMR).

Plejesektoren er en af de hurtigst voksende sektorer i EU. I 2022 udgjorde plejesektoren næsten 5 % af den samlede arbejdsstyrke i EU. Antallet af beskæftigede i sektoren steg med 15,5 % på 10 år, hvilket er det dobbelte af gennemsnittet for hele EU's arbejdsstyrke. Sektoren står dog også over for store udfordringer, især i form af stigende personalemangel og samtidig det stigende plejebehov i en aldrende befolkning.

EPSU's generalsekretær, Jan Willem Goudriaan udtaler i denne sammenhæng: " Plejesektoren har længe været præget af lav løn, anstrengende arbejdsforhold, usikker beskæftigelse og skadelige kønsstereotyper. Det er almindeligt anerkendt, at en af de vigtigste løsninger på dette er social dialog og kollektive forhandlinger. Til dette forventer vi, at Kommissionen afsætter de nødvendige ressourcer, der omfatter både politisk engagement og praktisk støtte. Vi ser frem til en ambitiøs og konstruktiv dialog med vores arbejdsmarkedsparter, de sociale arbejdsgivere og CEMR, for at skabe de vidtrækkende ændringer, der er nødvendige.”

De danske faglige aktører i plejesektorer ifølge Eurofound’s ”Representativeness of the European social partner organisations Human health sector” rapport fra februar 2022 er i vilkårlig rækkefølge: DSR, Dbio, 3F, HK, FOA, SL hvor de største faglige organisationer er FOA og SL.