Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsaftalen
Rammerne for samarbejdsudvalgenes arbejde er bestemt af Samarbejdsaftalen. Den senest gældende Samarbejdsaftale blev indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2021 mellem Skatteministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU.

Samarbejdsaftalen er blevet til på baggrund af parternes fælles enighed om, at et stærkt og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for en velfungerende statslig sektor. Denne enighed er blevet afspejlet ved at give samarbejdsudvalgene større mulighed for med udgangspunkt i arbejdspladsens konkrete udfordringer, behov og vilkår at beskæftige sig med de opgaver, der er relevante for deres egen arbejdsplads og arbejdspladsens fremtid.
» Læs Samarbejdsaftalen på Samarbejdssekretariatets hjemmeside

Protokollat om medarbejderinddragelse i Grøn omstilling
Statslige arbejdspladser forpligtes gennem protokollatet til at inddrage medarbejderne i drøftelser om grøn omstilling. Med protokollatet er der lagt op til, at statens arbejdspladser inddrager medarbejderne i arbejdet med at finde innovative og lokale løsninger på, hvordan man kan nedbringe arbejdspladsens klimaaftryk. Protokollatet opfordrer til, at visionerne løftes ind i drøftelser om arbejdspladsens strategi, økonomi, interne politikker, mv. og fremhæver, at emnet bør drøftes i samarbejdsudvalgene, når den grønne omstilling har betydning for arbejds- og personaleforhold på arbejdspladsen.

Der er med andre ord forventning om, at samarbejdsudvalgene ude på arbejdspladserne drøfter grøn omstilling og skaber muligheder for, at medarbejderne kan bidrage til løsninger på klimaudfordringer på deres egen arbejdsplads. Med dialog som en del af det lokale samarbejde har statens arbejdspladser mulighed for at sætte skub i store som små initiativer til gavn for klimaet.
» Gå til Protokollat om medarbejderinddragelse i Grøn omstilling

Samarbejdssekretariatet
Samarbejdssekretariatet samler rådgivning og uddannelse af de statslige samarbejdsudvalg.
» Samarbejdssekretariatets hjemmeside
 

Kontakt

Magnus Bryde

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 19, mail: mbr@oao.dk

SU og Samarbejdssekretariatet