Tryghedspuljer på det kommunale og regionale område

Tryghedspuljen - KL-området

Tryghed og sikkerhed. Det er, hvad man i mange år har forbundet med ansættelse på kommunale arbejdspladser. Men flere år med dårlig økonomi i kommunerne og dertilhørende besparelser og afskedigelsesrunder har gjort mange kommunale medarbejdere utrygge.

Forhandlingsfællesskabet fik ved OK-21 forhandlet sig frem til, at Tryghedspuljen fortsætter i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2024. Tryghedspuljens formål er at yde en ekstra indsats overfor afskedigede medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst med en af de faglige organisationer, der er med i aftalen. ( OAO, FOA, BUPL og Forhandlingskartellet). Puljen er et supplement til kommunens andre tiltag ved afsked af medarbejdere. Tryghedspuljen giver mulighed for et individuelt tilskud på op til 20.000 kr. De ekstra penge kan eksempelvis anvendes til kompetenceudvikling, realkompetencevurdering, karrieresparring eller individuel rådgivning.

Ansøgningen underskrives af afskediget medarbejder, tillidsrepræsentanten og leder. Der er ansøgningssvar efter max 14 dage. 

Se Tryghedspuljen.dk

Se også: 
Dansk Socialrådgiverforening
HK/kommunal
Socialpædagogerne

Tryghedspuljen - det regionale område

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev det aftalt at oprette en Tryghedspulje for det regionale område i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2024.

Tryghedspuljens formål er at yde en ekstra indsats overfor medarbejdere der afskediges som følge af besparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser eller kapacitetsændringer.

For at kunne ansøge, skal man være omfattet af en overenskomst med en af de faglige organisationer, der er med i aftalen.

Se her hvilke organisationer det drejer sig om

Alle regionale arbejdspladser er omfattet af puljen, selvejende institutioner er omfattet, når de har en driftsoverenskomst med regionen. Puljen er et supplement til regionens andre tiltag ved afsked af medarbejdere. Det er derfor ikke muligt at søge om midler til allerede eksisterende tilbud i regionen.

Midlerne fra puljen kan anvendes til kompetenceudvikling og efteruddannelse, realkompetencevurdering, karrieresparring eller individuel rådgivning. Tryghedspuljen giver mulighed for et individuelt tilskud på op til 10.000 kr. (20.000 kr. hvis der søges til kompetenceudvikling).

Det er afgørende, at der søges i opsigelsesperioden. Ansøgningen skal underskrives af den afskedigede medarbejders leder og tillidsrepræsentant, samt af medarbejderen selv.

Der afsendes svar på ansøgningen inden for 14 dage.

Download vejledningen til ansøgning her

Download ansøgningsskema her

Download positivliste for kompetencegivende uddannelser her

Læs parternes privatlivspolitik for ansøgere til Tryghedspuljen her

Download aftale om Tryghedspuljen her

 

Kontakt

Lotte Raahauge Enevoldsen

Sekretær

Tlf.: 33 70 13 04, mobil: 31 61 60 67, mail: lre@oao.dk

Tryghedspuljerne, Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond