Den sociale dialog

OAO deltager i den sociale dialog (partssamarbejdet mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne), der er forankret i Statsforvaltningskomitéen og Lokal- og Regionalforvaltningskomitéen. Sekretariatet deltager i arbejdsgruppemøderne og ledsager politikerne på de halvårlige plenarmøder.   

I 2006 blev der etableret en sektordialogkomité på det kommunale/regionale område mellem EPSU og den europæiske kommuneforening CEMR (Council of European Municipalities and Regions). De danske medlemmer af CEMR er KL.

En sektordialogkomité på det statslige område mellem den EPSU-ledede fagforeningsdelegation TUNED og EUPAE (EUropean Public Administration Employers) blev etableret ultimo 2010. EUPAE består af statslige arbejdsgivere fra 10 lande, heraf ingen fra Norden. Men TUNED holder parallelle uformelle halvårlige møder med den såkaldte Generaldirektørkreds fra EUPAN netværket (EUropean Public Administration Network), som omfatter alle 28 EU-lande. Det danske medlem af EUPAN’s Generaldirektørkreds er Moderniseringsstyrelsens direktør.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk