EPSU

EPSU (European Federation of Public Service Unions) repræsenterer omkring 8 millioner offentligt ansatte i Europa. EPSU er den største af de europæiske brancheorganisationer under den europæiske fagforeningssammenslutning ETUC (European Trade Union Confederation). EPSU udgør samtidigt den europæiske region af PSI (Public Services International), de offentligt ansattes internationale organisation.

EPSU’s øverste myndighed er Kongressen. Der holdes kongres hvert femte år, næste gang i 2019

Den daglige ledelse varetages af Eksekutivkomitéen (hovedbestyrelsen). Danmark har p.t. 2 ordinære pladser og 1 suppleantplads i EPSU’s Eksekutivkomité. De to ordinære medlemmer er FOA’s formand Mona Striib, og HK/Kommunals næstformand Mads Samsing, som er formand for LRG-Komitéen. Den ene suppleant er repræsentant for FTF.

OAO's sekretariat varetager sekretariatsbetjeningen af Mads Samsing, som repræsenterer OAO i EPSU.

EPSU har fire faste komitéer:

  • Statsforvaltningskomitéen (NEA)
  • Lokal- og Regionalforvaltningskomitéen (LRG)
  • Komitéen for Offentlige Værker (PUT) og
  • Social- og Sundhedskomitéen (HHS).

Danmark har en ordinær plads og en suppleantplads i hver af de fire komitéer.

OAO’s sekretariat varetager sekretariatsbetjeningen af de danske OAO-repræsentanter i de tre første komitéer:

  • Rita Bundgaard, HK/Stat (Statsforvaltningskomitéen)
  • Mads Samsing, HK/Kommunal (Lokal- og Regionalforvaltningskomitéen)
  • Lydia Callesen, 3F, og Ida Skiager Knudsen, Dansk Metal (Komitéen for Offentlige Værker).

OAO’s sekretariat deltager desuden i en arbejdsgruppe om sociale tjenester, som er forankret i LRG og HHS.

Danmarks medlem af EPSUs eksekutiv komitee er Mona Striib, FOA

EPSU holder en årlig forhandlingskonference, som retter sig mod medlemsorganisationernes forhandlingschefer.

Se plancher her, der viser EPSU's organisationsopbygning - med de koordinerende danske og nordiske strukturer, og hvem der er repræsenteret i disse.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk