NOFS

NOFS er de nordiske EPSU/PSI-organisationers samarbejdsorganisation. Det er her de nordiske synspunkter er blevet koordineret i forhold til EPSU og PSI siden 1998. Det samlede antal medlemmer i NOFS er ca. 2,2 millioner. I alt er 12 danske faglige organisationer medlem af NOFS.

NOFS’ øverste myndighed er Valgkredsen, hvori samtlige medlemsorganisationer er repræsenteret. Valgmøder finder sted to gange om året, og bl.a. vælges medlemmerne af NOFS's ledergruppe.

Formandskabet for NOFS går på skift mellem landene. Aktuelt har Norge formandsskabet ved Odd Haldgeir Larsen fra Fagforbundet. Mette Nord, der er formand for Fagforbundet i Norge, blev på EPSU kongressen 2019 valgt til Præsident for EPSU. 

Den daglige ledelse varetages af NOFS’ Ledelsesgruppe, som består af de nordiske medlemmer og suppleanter i EPSU’s og PSI’s styrende organer. Fra dansk side deltager Mona Striib, Formand FOA, Rita Bundgaard, Formand HK-STAT (NOFS vice ordförande) og Bitten Kaanberg Kristensen, Næstformand i Danske Bioanalytikere.

NOFS har et sekretariat i Stockholm, som er bemandet med en generalsekretær og en administrativ medarbejder. 

Der er etableret nordiske referencegrupper for hver af EPSU’s fire faste social dialog komitéer (Statsforvaltning, Lokal- og Regionalforvaltning, Offentlige Værker/Forsyningsvirksomheder, Social og Sundhed). De respektive nordiske medlemmer og suppleanter samt internationale sekretærer udgør den faste kerne i de forskellige referencegrupper, men referencegrupperne er principielt åbne for alle interesserede fra NOFS’ medlemsorganisationer. 

NOFS’ Forberedelsesgruppe eller sekretariatsudvalg består, ud over generalsekretæren, af to repræsentanter fra hvert af de fire nordiske lande. De danske medlemmer er FOA’s og OAO’s internationale sekretærer, henholdsvis Kim Øst-Jacobsen og Jens Erik Ohrt.   

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk