NOFS

NOFS er de nordiske EPSU/PSI-organisationers samarbejdsorganisation. Det er her de nordiske synspunkter koordineres.

Formandskabet for NOFS går på skift mellem landene. Aktuelt har Norge formandsskabet ved Mette Notd, Fagforbundet.

NOFS har et sekretariat i Stockholm, som er bemandet med en generalsekretær og en administrativ medarbejder. 
 
NOFS’ øverste myndighed er Valgkredsen, hvori samtlige medlemsorganisationer er repræsenteret.

Den daglige ledelse varetages af NOFS’ Ledelsesgruppe, som består af de nordiske medlemmer og suppleanter i EPSU’s og PSI’s styrende organer.

NOFS’ Forberedelsesgruppe eller sekretariatsudvalg består, ud over generalsekretæren, af to repræsentanter fra hvert af de fire nordiske lande. De danske medlemmer er FOA’s og OAO’s internationale sekretærer, henholdsvis Kim Øst-Jacobsen og Marie-Louise Knuppert.   

Der er etableret nordiske referencegrupper for hver af EPSU’s fire faste komitéer (Statsforvaltning, Lokal- og Regionalforvaltning, Offentlige Værker, Social og Sundhed). De respektive nordiske medlemmer og suppleanter samt internationale sekretærer udgør den faste kerne i de forskellige referencegrupper, men referencegrupperne er principielt åbne for alle interesserede fra NOFS’ medlemsorganisationer. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk