MED-danmarkskortet

Her på ”MED-danmarkskortet” kan du få overblik over medarbejderrepræsentanterne i samtlige kommuner og regioners MED-hovedudvalg, de lokale MED-aftaler og udpegningsansvarlige for de enkelte kommuner/regioner.

Siden opdateres løbende, når vi får oplysninger om nye medlemmer eller indgåede MED-aftaler. 
Opdateringer eller ændringer til MED-danmarkskortet sendes pr. mail til oao@oao.dk
 
Udpegning
I forbindelse med udpegning til MED-hovedudvalget eller til nedsættelse af et forhandlingsorgan skal vi bede om, at kommunen/regionen fremsender anmodningen til nedenstående 3 mailadresser.

Herefter vil der blive givet besked til de lokale organisationer, som har ansvaret for udpegningen i den pågældende kommune eller region.

Postkaser til udpegninger i MED-systemet:
Valggruppe A – (tidligere Akademikerne) – udpegning@valggruppeA.dk 
Valggruppe B – (tidligere LO) – udpegning@valggruppeB.dk 
Valggruppe C – (tidligere FTF) – udpegning@valggruppeC.dk 

Vælg en region eller kommune:
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk