Overenskomstpension - det statslige område

På det statslige område forhandles alle generelle pensionsspørgsmål mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Skatteministeriet). CFU er Centralorganisationernes Fællesudvalg og består af OAO, SKAF og Akademikerne. De generelle pensionsbestemmelser fremgår af følgende cirkulærer:

De elementer der gælder specifikt for OAO´s medlemsforbund forhandles mellem OAO og Moderniseringsstyrelsen og fremgår af i § 7 i ”Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO”. Heraf fremgår det blandt andet, at den fulde pensionsprocent er 15,00 pct. mens minipensionen er 11,19 pct. Fællesoverenskomsten kan ses her:

Langt hovedparten af medlemmerne (ca. 50.000) på det statslige område har deres pensionsopsparing hos Sampension. Men nogle grupper indbetaler til andre pensionskasser, fx konstabler, teknikere, tilsynsfunktionærer, omsorgsmedarbejdere, sceneteknikere, kantineledere, biologiassistenter samt tjenestemandslignende kirkegårdsledere. Det drejer sig i alt om ca. 2.500 medlemmer.