MED på det kommunale og regionale område

På denne side finder du MED-håndbøgerne for kommuner og regioner, information om MEDsamarbejdet, pjecer og vejledninger, aktivitetskalender og andet, som du kan bruge til dit arbejde i MED-systemet.
Her finder du også MED-Danmarkskortet, hvor kan du få overblik over medarbejderrepræsentanterne i samtlige kommuner og regioners MED-hovedudvalg, de lokale MED-aftaler og udpegningsansvarlige for de enkelte kommuner/regioner.

OAO's arbejde omkring MED
OAO bidrager til løfte, udvikle og understøtte det lokale samarbejde i MED-systemet, bl.a. ved at yde rådgivning og sparring samt bidrage med indsigt og viden til medlemsorganisationerne og medarbejderrepræsentanter.

OAO deltager i MEDsamarbejdet, som bl.a. har til opgave at understøtte medarbejderrepræsenter i kommunernes og regionernes hovedudvalg og på det næstøverste MED-niveau i regionerne, bl.a. gennem kompetenceudvikling, rådgivning og sparring. MEDsamarbejdet bidrager dermed til, at medarbejderrepræsentanterne er interessante for ledelsen som strategiske samarbejdsparter og til at medarbejdersiden kan opnå indflydelse og sætte dagsordener. Desuden medvirker MEDsamarbejdet til at skabe og understøtte netværk mellem medarbejderrepræsentanter på tværs af kommuner og regioner samt at formidle viden. 
MEDsamarbejdet bistår desuden organisationsrepræsentanter, bl.a. i forhandlingsorganer om indgåelse af lokale MED-aftaler. Se mere om MEDsamarbejdet her:
» Gå til MEDsamarbejdets hjemmeside

Størstedelen af OAO’s medlemsorganisationer på de kommunale og regionale områder er med i Valggruppe B. Se fordelingen af organisationerne i de enkelte valggrupper her
» Valggrupper i MED pr. 6-12-2021

OAO deltager desuden i arbejdet vedrørende MED i Forhandlingsfællesskabet, hvor OAO arbejder for at forankre og udvikle MED-arbejdet inden for rammerne af aftalesystemet.

MED-Danmarkskortet
På MED-Danmarkskortet kan du få overblik over medarbejderrepræsentanterne i samtlige kommuner og regioners MED-hovedudvalg, de lokale MED-aftaler og udpegningsansvarlige for de enkelte kommuner/regioner.
» Gå til MED-Danmarkskortet

MED-håndbogen for kommunerne 
Håndbogen om medbestemmelse og medindflydelse giver klar information om de krav og regler, der gælder for medarbejdernes repræsentanter og for MED-systemet i kommunerne. MED-håndbogen er revideret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021.
» Hent MED-håndbogen for kommunerne

MED-håndbogen for regionerne
Håndbogen om medbestemmelse og medindflydelse giver klar information om de krav og regler, der gælder for medarbejdernes repræsentanter og for MED-systemet i kommunerne. MED-håndbogen er revideret på baggrund af OK21.
» Hent MED-håndbogen for regionerne

MEDsamarbejdet
MEDsamarbejdet er et fællesskab, som på alle organisationers vegne er forbindelsesled mellem medarbejderrepræsentanterne i MED-hovedudvalget og organisationerne. MEDsamarbejdet afholder netværksmøder, temadage, budgetkonsultationer og en årlig MED-konference for medarbejderrepræsentanter. MEDsamarbejdet bidrager til at skabe og understøtte netværk vedrørende MED. På MEDsamarbejdets hjemmeside kan du finde information om valg og udpegning til MED, informationspligten, kontakt til baglandet og meget mere.
» Gå til MEDsamarbejdets hjemmeside

Vejledninger og publikationer
På MEDsamarbejdets hjemmeside finder du forskellige vejledninger og publikationer, f.eks. Værd at vide om MED, der primært retter sig mod medlemmer af et MED-hovedudvalg eller vejledningen til genforhandling af den lokale MED-aftale.
» Gå til Vejledninger og publikationer

MEDsamarbejdets aktivitetskalender
Praktisk information og tilmelding til netværksmøder, temadage, budgetkonsultationer og den årlige MED-konference for medarbejderrepræsentanter.
» MEDsamarbejdets aktivitetskalender

 

Kontakt

Lars Kehlet Nørskov

Konsulent

Tlf.: 40 40 98 42, mail: lkn@oao.dk

MED,  arbejdsmiljø, udlicitering