OAO varetager interesser for medlemsorganisationer med ca. 168.000 medlemmer ansat i stat, kommuner og regioner

Statslige aftaler og overenskomster

Kommunale og regionale aftaler

MED og Samarbejdsudvalg

De lokale lønforhandlinger

Hurtige genveje

Tryghedspuljer
Tilskud til efteruddannelse og rådgivning for opsagte medarbejdere i kommuner og regioner.
» Gå til Tryghedspuljer

OAO's lønstatistik
Få oplysninger om lønudvikling og beskæftigelse mv. på et overenskomstområde i kommuner og regioner.
» Se Lønstatistikken

MED-Danmarkskortet
Få overblik over medarbejderrepræsentanterne i samtlige kommuner og regioners MED-hovedudvalg mv.
» Gå til MED-Danmarkskortet

Statistik over beskæftigelsen
Se udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner.
» Se beskæftigelsesudviklingen

OAO's grundbeløbsomregner
Omregner et grundbeløb fra et niveau til et andet
» Gå til Grundbeløbsomregneren